РЕДАГУВАННЯ КНИГ

КОРЕКТУРА (від лат. correctura – виправлення) являє собою процес виправлення друкарських, орфографічних, граматичних, пунктуаційних, синтаксичних, технічних помилок у текстовому й графічному матеріалах.

Завданнями редактора є:

  • перевірити відповідність набраного тексту оригіналу, правильність оформлення заголовків, колонтитулів, приміток, таблиць, виносок, формул, довідкового матеріалу видання, повноту бібліографічного опису й наявність відповідних посилань на джерела цитат і цифрових даних у тексті;

  • забезпечити одноманітність подання матріалу (правильність написання й уніфікацію термінів, символів, одиниць вимірювання, умовних скорочень, позначень в ілюстраціях і тексті);

  • усунути неясність у написанні окремих букв і знаків, неправильний поділ тексту на абзаци;

  • прослідкувати за правильним набором небуквених символів і пробілів;

  • і, певна річ, виправити орфографічні, пунктуаційні й технічні помилки, якщо такі все ж були допущені при наборі.

Редагування – це дуже важливий і необхідний етап у процесі створення книги. Але все ж відношення авторів до вичітування різне: комусь достатньо просто перевірки друга-філолога, а комусь важлива навіть кількість пробілів між словами. Нажаль, в більшості випадків автори не до кінця розуміють важливість роботи редактора та не замовляють цю послугу і результатом є велика кількість орфографічних та граматичних помилок в творі.

Редагування тексту в нашому видавництві відбувається в декілька етапів:

  • Вичітка текста редактором відразу після першого етапу верстки – на цьому етапі головною метою є пошук орфографічних та синтаксичних помилок, описок.

  • Редагування тексту – на цьому етапі з текстом працює редактор та мета цього етапу знаходити граматичні та смислові помилки та їх виправлення.

  • Вичітка тексту редактором після останнього етапу верстки – це фінальний етап роботи з текстом, який направлений на пошук можливих помилок після верстки (неправильні переноси, неточності верстки тощо.Також ви можете більш докладно дізнатися про присвоєння коду ISBN та ВЕРСТКУ КНИГИ